Wideoekstensometry i Ekstensometry Laserowe
Systemy Cyfrowej Koleracji Obrazu
Systemy Elektronicznej Interferometrii Plamkowej
Projektowanie stanowisk badawczych
Oporogramowanie systemowe
Programowanie metod badawczych
Czujniki MTS
Czujniki InterfaceForce
Czujniki Momentu Obrotowego do 1200 Nm i 12000 obr/min
Acumen
Bionix Landmark
Tytron MiniBionix
Stanowiska Badawcze
Wielokanałowe Kontrolery
Bezkontaktowa Analiza Odkształceń
Testowanie Konstrukcji
Badanie Materiałów Konstrukcyjnych
Badanie Wytrzymałości Mocowań
Badanie Betonu
Symulatory Sejsmiczne
Badanie Konstrukcji Budowlanych i Drogowych
Sterowanie Maszyn Wytrzymałościowych
Zaawansowana Kompensacja Adaptacyjna
Wielokanałowe Kontrolery Czasu Rzeczywistego
Badania Jednosiowe
Ściskanie ze Ścinaniem
Komory Trójosiowe do 1400 Atmosfer
Testowanie Komponentów
Wieloosiowe Stanowiska Badawcze
Zaawansowane Symulatory Drogi
Badania do 1000 Hz
Maszyny Osiowo-Skrętne
Maszyny Dynamiczne od 10 kN do 30 000 kN
Biomateriały, Elastomery, Metale, Skały, Kompozyty...
Testy Statyczne, Dynamiczne, Zmęczeniowe...
Testy Zgodne z EN, ISO, ASTM...
Serwozawory
Siłowniki Hydrauliczne
Zasilacze Hydrauliczne SilenFlo
Badanie Dużych Sił
Symulatory Obciążeń Drogowych i Kolejowych
Złożone Wielosiowowe Stanowiska Badawcze

Firma Elhys oferuje różne metody unowocześnienia maszyn elektromechanicznych i serwohydraulicznych

ReNew EM

Oferujemy trzy metody uaktualnienia maszyn elektromechanicznych.

Data Acquisition (DA) Upgrade. ReNEW/DA jest skierowana do posiadaczy maszyn i oprogramowania firmy MTS. Unowocześnienie polega na instalacji najnowszego oprogramowania TestWorks, które z każdą nowszą wersją pozwala wydajniej przeprowadzać badania.

Full Control (FC) Upgrade. ReNEW/FC polega na przejęciu przez oprogramowanie TestWorks kontroli nad maszyną innych producentów. Metoda ta ma sens, gdy maszyna jest w dobrym stanie zarówno mechanicznym jak i elektronicznym.
Komputer komunikuje się z kontrolerem unowocześnianej maszyny, za pomocą łącza IEEE.
ReNEW/FC jest możliwy w przypadku następujących maszyn:
MTS: Adamel, Synergie
MTS: Alliance, QTest & Synergie
Instron: 42XX, 43XX, 44XX, 45XX

Electronics (E) Upgrade. ReNEW/E pozwala przejąć kontrolę nad maszyną, poprzez zainstalowanie kontrolera firmy MTS. Często konieczna jest też wymiana silnika. Nie jest to popularna metoda, ze względu na to, że koszt kontrolera każe nam się zastanowić , czy zakup nowej maszyny nie jest lepszym wyjściem.

Firma MTS ma doświadczenie w przeprowadzaniu upgradeu ReNEW/E następujących maszyn:
Instron 44XX & 55XX
Instron 11XX, 42XX, 45XX, 6027