Wideoekstensometry i Ekstensometry Laserowe
Systemy Cyfrowej Koleracji Obrazu
Systemy Elektronicznej Interferometrii Plamkowej
Projektowanie stanowisk badawczych
Oporogramowanie systemowe
Programowanie metod badawczych
Czujniki MTS
Czujniki InterfaceForce
Czujniki Momentu Obrotowego do 1200 Nm i 12000 obr/min
Acumen
Bionix Landmark
Tytron MiniBionix
Stanowiska Badawcze
Wielokanałowe Kontrolery
Bezkontaktowa Analiza Odkształceń
Testowanie Konstrukcji
Badanie Materiałów Konstrukcyjnych
Badanie Wytrzymałości Mocowań
Badanie Betonu
Symulatory Sejsmiczne
Badanie Konstrukcji Budowlanych i Drogowych
Sterowanie Maszyn Wytrzymałościowych
Zaawansowana Kompensacja Adaptacyjna
Wielokanałowe Kontrolery Czasu Rzeczywistego
Badania Jednosiowe
Ściskanie ze Ścinaniem
Komory Trójosiowe do 1400 Atmosfer
Testowanie Komponentów
Wieloosiowe Stanowiska Badawcze
Zaawansowane Symulatory Drogi
Badania do 1000 Hz
Maszyny Osiowo-Skrętne
Maszyny Dynamiczne od 10 kN do 30 000 kN
Biomateriały, Elastomery, Metale, Skały, Kompozyty...
Testy Statyczne, Dynamiczne, Zmęczeniowe...
Testy Zgodne z EN, ISO, ASTM...
Serwozawory
Siłowniki Hydrauliczne
Zasilacze Hydrauliczne SilenFlo
Badanie Dużych Sił
Symulatory Obciążeń Drogowych i Kolejowych
Złożone Wielosiowowe Stanowiska Badawcze

Kontrolery FlexTest

Kontrolery

Uniwersalne kontrolery cyfrowe FlexTest SE, FT40, FT60, FT100 i FT200 zapewniają elastyczność potrzebną, by zaspokoić pełne spektrum potrzeb badawczych i dostosować się do wzrastających wymagań i nowych standardów. Skalowalne i łatwe w użyciu kontrolery FlexTest zapewniają bardzo szybkie sterowanie w pętli sprzężenia zwrotnego, gromadzenie danych, programowanie przebiegów obciążenia, komunikację z przetwornikami wymagane do niezawodnej pracy przy wielokanałowych i wielostanowiskowych badaniach materiałowych.

FlexTest SE

Broszura zawierająca informacje o kontrolerze FlexTest SE

Kontrolery MTS FlexTest

Wszystko na temat najnowszej rodziny kontrolerów MTS FlexTest.